Prace ceramiczne

praca ceramiczna nad zębamiPrace ceramiczne dzielimy na ceramikę napalaną na podbudowę metalową, z której wykonujemy korony i mosty, a także na prace pełnoceramiczne, których wykorzystanie jest dużo szersze. Z prac pełnoceramicznych można wykonać korony, mosty, licówki, endokorony, a także uzupełnienia typu inlay, onlay i overlay. Uzupełnienia pełnoceramiczne mogą być wykonane z różnych materiałów i w wielu technikach. Prace te mogą być napalane na podbudowę z dwutlenku cyrkonu lub z dwukrzemianu litu. Są to odbudowy bardziej estetyczne od ceramik napalanych na podbudowy metalowe, ponieważ w przeciwieństwie do nich nie wymagają przykrycia metalu opakerem. Porcelana nakładana jest warstwowo na podbudowy ceramiczne o podobnej translucencji do naturalnych tkanek zęba. Do prac całoceramicznych zaliczamy także uzupełnienia pełnokonturowe całkowicie wykonane z dwutlenku cyrkonu lub dwukrzemianu litu bez napalanej ceramiki. Najwyższą estetyką spośród uzupełnień całoceramicznych wyróżniają się prace wykonane z ceramiki napalanej na masie ogniotrwałej. Jest to ceramika wykonana bez udziału podbudowy, dzięki czemu jej warstwy przechodzą w identyczny sposób jak w naturalnym zębie.

Dobór odpowiedniego rodzaju uzupełnienia ceramicznego jest bardzo trudny i złożony. Nasze laboratorium służy radą i jest podporą dla lekarzy w tak trudnym wyborze, ponieważ dobrze znamy materiały, z którymi pracujemy i potrafimy wskazać, który z nich będzie najbardziej odpowiedni w danym przypadku.